Г.Мөнхзулаар ахлуулсан баг хариуцлагатай жижүүрийн үүргийг хийж гүйцэтгэлээ.
2020-01-16

 Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 62 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны А/1016 дугаар захирамжийн хүрээнд ажиллаж байгаа Нийслэл, дүүргийн “Шуурхай штаб”-ын өдөр тутмын үйл ажиллагаанд 24 цагаар хяналт тавьж ажиллах, удирдлага зохион байгуулалтаар хангаж, удирдлагыг бодит мэдээллээр хангах ажлыг хуваарийн дагуу 2019 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн 09 цагаас 12 дугаар сарын 26-ны өдрийн 09 цаг хүртэл захирал Г.Мөнхзулаар ахлуулсан баг хариуцлагатай жижүүрийн үүргийг хийж гүйцэтгэлээ.

“Таван Толгой түлш” ХХК-ы үйлдвэрийн байранд очин нөхцөл байдалтай танилцан ажилласан.