Нийслэлийн салбар комиссоос “БАТЛАМЖ” ирүүлснийг 2019 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдөр гардан авлаа.
2019-12-27

Монгол улсын Засгийн газрын 150 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж, Архивын улсын үзлэгт “Бүрэн хангалттай” дүгнэгдсэн байгууллагуудад Нийслэлийн салбар комиссоос “БАТЛАМЖ” ирүүлснийг 2019 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдөр гардан авлаа.