Шуурхай мэдээ

About childfood

“ЭРҮҮЛ ХҮНС-ЭРҮҮЛ ОРЧИН” СЭДЭВТ  ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ТАНИЛЦУУЛАХ ӨДӨРЛӨГ

“ЭРҮҮЛ ХҮНС-ЭРҮҮЛ ОРЧИН” СЭДЭВТ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ТАНИЛЦУУЛАХ ӨДӨРЛӨГ

[                           БАТЛАВ. “ ӨСВӨР ҮЕ ХҮНС” ОНӨААТҮГ-ЫН                                                                        ...

Read More »
2015 оны санхүүгийн 2-р улирлын тайлан

2015 оны санхүүгийн 2-р улирлын тайлан

  САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН "ӨСВӨР ҮЕ ХҮНС" ОНӨААТҮГ 2015 оны 6 сарын 30 /Àæ àõóéí íýãæ, байгууллагын нэр/ Мөрийн дугаар ÁÀËÀÍÑÛÍ Ç¯ÉË ¯ëäýãäýë 1-р сарын 1 2015оны 6 сарын 30 А Б 1 2 1 ժЪÍê * ...

Read More »
Тендерийн урилга

Тендерийн урилга

“Өсвөр Үе Хүнс” ОНӨААТҮГ-нь эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Баянзүрх, Хан-Уул, дүүргийн сургуулийн өмнөх боловсролын байгуулгуудын 2015-2016 оны хичээлийн жилийн Хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүн нийлүүл ...

Read More »
“Боловсролын түншлэл- хөгжлийн гарц” азийн орнуудын сургуулийн өмнөх боловсролын анхдугаар форум

“Боловсролын түншлэл- хөгжлийн гарц” азийн орнуудын сургуулийн өмнөх боловсролын анхдугаар форум

2015 оны 05 сард “Боловсролын түншлэл-хөгжлийн гарц” азийн орнуудын сургуулийн өмнөх боловсролын анхдугаар форумд оролцогчдод өөрийн байгууллагын үйл ажиллагаа танилцуулж санал солилцов. ...

Read More »
Mод үржүүлгийн газар мод тарив 2015.05.11

Mод үржүүлгийн газар мод тарив 2015.05.11

Мод тарих үндэсний өдрийн хүрээнд “Өсвөр Үе Хүнс” ОНӨААТҮГ, Ойн сан хөгжлийн газар, БОЯ ахамдууд, МУИС Хууль зүйн сургууль, ШУТИС хүрээлэн, Ой мод үйлдвэр эрхлэгчдийн холбоо нийт 150 хүний бүрэлдэхүүн ...

Read More »
scroll to top
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Youtube