Шуурхай мэдээ
Home » Үйл ажиллагааны » Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 04 дүгээр сарын 17-ны өдрийн “Улсын үзлэг зохион байгуулах тухай” 150 дугаар тогтоол, Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 2019 оны 04 дүгээр сарын 17-ны өдрийн “Улсын үзлэг зохион байгуулах төв комиссын бүрэлдэхүүн, удирдамж батлах тухай” 46 дугаар захирамжийн дагуу 2019 оны 09 дүгээр сарын 23-ны өдөр тус байгууллагад Төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалт, архив албан хэрэг хөтлөлтийн улсын үзлэг, шалгалтын дагуу урьдчилсан байдлаар хангалттай сайн үнэлгээгээр /93%/ гүйцэтгэлээ үнэлүүлэн ажиллаа.

Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 04 дүгээр сарын 17-ны өдрийн “Улсын үзлэг зохион байгуулах тухай” 150 дугаар тогтоол, Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 2019 оны 04 дүгээр сарын 17-ны өдрийн “Улсын үзлэг зохион байгуулах төв комиссын бүрэлдэхүүн, удирдамж батлах тухай” 46 дугаар захирамжийн дагуу 2019 оны 09 дүгээр сарын 23-ны өдөр тус байгууллагад Төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалт, архив албан хэрэг хөтлөлтийн улсын үзлэг, шалгалтын дагуу урьдчилсан байдлаар хангалттай сайн үнэлгээгээр /93%/ гүйцэтгэлээ үнэлүүлэн ажиллаа.

September 23, 2019 5:15 pm by: Category: Үйл ажиллагааны A+ / A-

Шалгалтын дагуу ажлын зохион байгуулалт, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд мэдээллийн технологи нэвтрүүлж буй байдал, байгууллагын архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд тавигддаг стандартын хэрэгжилтийн байдлыг шалган дүгнэсэн.
Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 04 дүгээр сарын 17-ны өдрийн “Улсын үзлэг зохион байгуулах тухай” 150 дугаар тогтоол, Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 2019 оны 04 дүгээр сарын 17-ны өдрийн “Улсын үзлэг зохион байгуулах төв комиссын бүрэлдэхүүн, удирдамж батлах тухай” 46 дугаар захирамжийн дагуу 2019 оны 09 дүгээр сарын 23-ны өдөр тус байгууллагад Төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалт, архив албан хэрэг хөтлөлтийн улсын үзлэг, шалгалтын дагуу урьдчилсан байдлаар хангалттай сайн үнэлгээгээр /93%/ гүйцэтгэлээ үнэлүүлэн ажиллаа. Reviewed by on . Шалгалтын дагуу ажлын зохион байгуулалт, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд мэдээллийн технологи нэвтрүүлж буй байдал, байгууллагын архив, албан хэрэ Шалгалтын дагуу ажлын зохион байгуулалт, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд мэдээллийн технологи нэвтрүүлж буй байдал, байгууллагын архив, албан хэрэ Rating: 0
scroll to top
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Youtube