"Эрүүл ахуйн зохистой дадлыг хэвшүүлэх нь" сэдэвт сургалт болов.

  • xy548iRcjwMe6yx.jpg

    Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газраас цэцэрлэг сургуулийн хоол үйлдвэрлэлд "Эрүүл ахуйн зохистой дадлыг хэвшүүлэх нь" сургалт зохион байгуулагдлаа. Тус сургалтад менежер Б.Зоригоо оролцон цэцэрлэгийн хоол үйлдвэрлэлд үүсч болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх арга замыг зааж, хоол үйлдвэрийн газрын эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын нөхцөл байдлын талаар сургалт хийлээ.